Wat is zout?

Zout is een verzamelnaam: kalk, gips, magnesium, ammoniumzouten en ook keukenzout vallen hieronder. Keukenzout is de meest bekende en meest gebruikte soort zout. In spreektaal wordt met zout dan ook meestal keukenzout bedoeld. Keukenzout bestaat uit twee delen, natrium en chloride. Één gram keukenzout bevat 400 mg natrium en 600 mg chloride. Zout wordt gebruikt als smaakmaker, ter verbetering van de structuur van voedingsmiddelen en om de houdbaarheid van producten te verlengen.

Het kan zijn dat men om medische redenen zout moet vermijden. In deze situatie gaat het niet om het vermijden van zout in totaal, maar alleen om het natrium. Een zoutarm of zoutbeperkt dieet wordt daarom meestal ook een natriumarm of natriumbeperkt dieet genoemd. Natuurlijk kan er ook om andere gezondheidsredenen gekozen worden minder zout te gebruiken.