Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door Zoutbeperkt.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website word beheerd door studenten voeding en dietiek. Door nieuwe wetenschappelijke kennis of menselijke fouten, kunnen we niet instaan voor de volledigheid van de website. 

© Zoutbeperkt.nl 2011. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Zoutbeperkt.nl worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op eniger wijze worden vermenigvuldigd.